Collected Leptodactylidae and identified Amphisbaenidae

Diego Santana

Brazil

Leptodactylidae

Collected Leptodactylidae and identified Leptodactylidae

Collected Characidae and identified Characidae

Collected Eumastacidae and identified Eumastacidae