Scientific Name Collected By Identified By Date Collected Date Identified Family Institution Catalog Number Type Status Basis Of Record
collected identified Cerastium banaticum (Rochel) Heuff. Galušková,H., Chytrý,K., Nesrsta,P. & Janátová,M. K. Chytrý 2017-05-20 Caryophyllaceae BRNU 662586 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Anthericum ramosum L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-12 Asparagaceae BRNU 667179 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Anthericum ramosum L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-13 Asparagaceae BRNU 667193 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Scabiosa ochroleuca L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-11 Caprifoliaceae BRNU 667177 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Laserpitium latifolium L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-11 Apiaceae BRNU 667174 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Salvia nemorosa L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-12 Lamiaceae BRNU 667182 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Salvia nemorosa L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-13 Lamiaceae BRNU 667194 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Carex humilis Leyss. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-11 Cyperaceae BRNU 667173 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Carex tomentosa L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-12 Cyperaceae BRNU 667180 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Salvia nemorosa L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-11 Lamiaceae BRNU 667176 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Scabiosa ochroleuca L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-12 Caprifoliaceae BRNU 667183 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Salvia pratensis L. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-12 Lamiaceae BRNU 667184 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Melica transsilvanica Schur Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-11 Poaceae BRNU 667175 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Carex humilis Leyss. Chytrý,K. & Prokešová,H. K. Chytrý & H. Prokešová 2018-06-12 Cyperaceae BRNU 667181 PRESERVED_SPECIMEN