Gross, Gordon

* August 07, 1926 – June 17, 2009 †

Australia

Identified Pentatomidae and collected Pentatomidae

Identified Scelionidae and collected Scelionidae

Identified Nitidulidae and collected Apionidae

Roughley, Robert E.

* May 14, 1950 – November 09, 2009 †

Identified Dytiscidae and collected Carabidae

Identified Gripopterygidae and collected Aeshnidae