Matthias Numsen Blytt
Matthias Numsen Blytt

* April 26, 1789 – June 26, 1862 †

Norway

Asteraceae

Collected Asteraceae and identified Asteraceae

Carl Wilhelm Boeck
Carl Wilhelm Boeck

* December 15, 1808 – December 10, 1875 †

Norway

Cyperaceae

Collected Cyperaceae and identified Cyperaceae

Alfons S. Callier

* 1866 – April 27, 1927 †

Germany

Asteraceae

Collected Asteraceae and identified Betulaceae

Theodor Magnus Fries
Theodor Magnus Fries

* October 28, 1832 – March 29, 1913 †

Sweden

Lecideaceae

Collected Lecideaceae and identified Lecideaceae

Johan Fredrik Hoch

* October 16, 1840 – July 22, 1910 †

Norway

Cyperaceae

Collected Cyperaceae and identified Cyperaceae

Collected Parmeliaceae and identified Parmeliaceae

Carl Axel Magnus Lindman
Carl Axel Magnus Lindman

* April 06, 1856 – June 21, 1928 †

Sweden

Poaceae

Collected Poaceae and identified Poaceae

Nicolai Lund

* May 23, 1814 – February 21, 1847 †

Norway

Cyperaceae

Collected Cyperaceae and identified Poaceae

Nils Green Moe

* January 26, 1812 – September 14, 1892 †

Norway

Carabidae

Collected Carabidae and identified Asteraceae

Olinus Nyhuus
Olinus Nyhuus

* November 18, 1844 – August 30, 1936 †

Norway

Cyperaceae

Collected Cyperaceae and identified Cyperaceae

Collected Rosaceae and identified Grossulariaceae