Scientific Name Collected By Identified By Date Collected Date Identified Family Institution Catalog Number Type Status Basis Of Record
collected identified Cerastium alpinum ssp. alpinum x alpinum ssp. glabratum M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe 1841 1841 Caryophyllaceae O 810010 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Poa alpigena M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe 1842 1842 Poaceae O 888554 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Draba rupestris M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe Brassicaceae O 821887 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Cerastium alpinum x arcticum M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe 1841 1841 Caryophyllaceae O 810068 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Dracocephalum ruyschiana M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe Lamiaceae O 753572 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Sagina nivalis M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe Caryophyllaceae O 429293 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Stellaria humifusa M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe 1841 1841 Caryophyllaceae O 363078 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Carex mackenziei M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe 1841 1841 Cyperaceae O 702126 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Stellaria crassifolia M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe Caryophyllaceae O 446962 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Ranunculus nivalis M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe Ranunculaceae O 755636 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Dracocephalum ruyschiana M. N. Blytt | N. Moe M. N. Blytt | N. Moe Lamiaceae O 753573 PRESERVED_SPECIMEN
collected Luzula arcuata M. N. Blytt | N. Moe Eric Hultén 1841 1970-03 Juncaceae O 527465 PRESERVED_SPECIMEN
collected Pyrola grandiflora ssp. norvegica M. N. Blytt | N. Moe Gunvor Knaben 1942 Ericaceae O 520410 PRESERVED_SPECIMEN
collected Epilobium davuricum M. N. Blytt | N. Moe Ilkka Kytövuori 1841 1982 Onagraceae O 263791 PRESERVED_SPECIMEN
collected Draba oxycarpa M. N. Blytt | N. Moe Simen Bretten 1970-11-23 Brassicaceae O 700326 PRESERVED_SPECIMEN
collected Cerastium nigrescens var. laxum M. N. Blytt | N. Moe Reidar Elven 2007 Caryophyllaceae O 361964 PRESERVED_SPECIMEN
collected Cerastium alpinum ssp. glabratum M. N. Blytt | N. Moe Eric Hultén 1841 1955 Caryophyllaceae O 192054 PRESERVED_SPECIMEN
collected Cerastium arcticum M. N. Blytt | N. Moe Eric Hultén 1841 Caryophyllaceae O 362565 PRESERVED_SPECIMEN
collected Pyrola grandiflora ssp. norvegica M. N. Blytt | N. Moe Gunvor Knaben 1942 Ericaceae O 520409 PRESERVED_SPECIMEN