Gaimari, Stephen

United States

Phoridae

Collected Phoridae and identified Therevidae

MacSwain, John Winslow

* January 01, 1915 – September 09, 1970 †

Apidae

Collected Apidae and identified Andrenidae

Collected Culicidae

Ross, Edward Shearman

* September 01, 1915 – March 16, 2016 †

United States

Formicidae

Collected Formicidae and identified Oligotomidae

Donald Wayne Webb
Webb, Donald Wayne

* July 12, 1939 – September 05, 2012 †

Scelionidae

Collected Scelionidae and identified Therevidae