Anton Eleutherius Sauter
Sauter, Anton Eleutherius

* April 18, 1800 – April 06, 1881 †

Austria-Hungary

Asteraceae

Collected Asteraceae and identified Asteraceae