Scientific Name Collected By Identified By Date Collected Date Identified Family Institution Catalog Number Type Status
identified Saprosites pygmaeus Ford Z. Stebnicka 1955-01-00 Aphodiidae WICH WICH0000368
identified Ataenius liogaster MM Ross Z. Stebnicka 1959-01-10 Aphodiidae WICH WICH0000340
identified Saprosites pygmaeus Ford Z. Stebnicka 1955-01-00 Aphodiidae WICH WICH0000367
identified Saprosites pygmaeus Ford Z. Stebnicka 1955-01-00 Aphodiidae WICH WICH0000369
identified Saprosites pygmaeus R. Duke Z. Stebnicka 1961-06-27 Aphodiidae WICH WICH0000381
identified Saprosites pygmaeus R. Duke Z. Stebnicka 1961-06-27 Aphodiidae WICH WICH0000377
identified Ataenius liogaster W.E. Steiner Z. Stebnicka 1981-12-28 Aphodiidae WICH WICH0000344
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1962-06-22 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Mantura obtusata (Gyllenhal, 1813) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1965-06-22 Chrysomelidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1951-08-22 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1964-05-14 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1971-05-28 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1971-08-19 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1963-05-15 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1777) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1971-08-19 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1953-05-20 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis campestris (Herbst, 1783) Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1962-06-22 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1963-05-26 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853 Szymczakowski W. Stebnicka Z. 1963-05-26 Coccinellidae ISEZ-PAS
identified Pachydema sp. J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1958-2-24 & 1958-2-24 Melolonthidae OAMC 22947-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 P. Oromí E. Galante & Z. Stebnicka 1977-2-15 & 1977-2-15 Melolonthidae OAMC 22928-1
identified Pachydema sp. J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1964-3-8 & 1964-3-8 Melolonthidae OAMC 22944-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1974-5-12 & 1974-5-12 Melolonthidae OAMC 22949-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 A. Aguiar E. Galante & Z. Stebnicka 1985-3-22 & 1985-3-22 Melolonthidae OAMC 22929-1
identified Pachydema sp. J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1963-6-5 & 1963-6-5 Melolonthidae OAMC 22948-1
identified Pachydema sp. J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1959-5-20 & 1959-5-20 Melolonthidae OAMC 22946-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1974-5-12 & 1974-5-12 Melolonthidae OAMC 22933-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 P. Oromí E. Galante & Z. Stebnicka 1977-2-14 & 1977-2-14 Melolonthidae OAMC 22931-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 J. M. Fernández E. Galante & Z. Stebnicka 1974-5-12 & 1974-5-12 Melolonthidae OAMC 22934-1
identified Pachydema menieri Baraud,1985 F. Domínguez E. Galante & Z. Stebnicka 1978-2-4 & 1978-2-4 Melolonthidae OAMC 22930-1