Hugues E. Bomans

* May 04, 1928 – August 29, 2017 †

Belgium

Lucanidae

Collected Lucanidae and identified Lucanidae

Collected Sphingidae and identified Sphingidae

Edward Meyrick
Edward Meyrick

* November 24, 1854 – March 31, 1938 †

United Kingdom

Gracillariidae

Collected Gracillariidae and identified Gelechiidae

Boris Uvarov
Boris Uvarov

* October 22, 1886 – March 18, 1970 †

United Kingdom; Russian Empire; Soviet Union

Acrididae

Collected Acrididae and identified Acrididae