Scientific Name Collected By Identified By Date Collected Date Identified Family Institution Catalog Number Type Status Basis Of Record
collected identified Inonotus nidus-pici Pilát Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-08-23] J. Špaček 1974-08-23 Hymenochaetaceae BRNU 635697 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J. s.n. [1974-08-28]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-08-28 Corticiaceae BRNU 635577 PRESERVED_SPECIMEN
collected Peniophora lycii (Pers.) Höhn. & Litsch. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-08-29] Z. Pouzar 1974-08-29 Peniophoraceae BRNU 635591 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-06] Z. Pouzar 1974-09-06 Corticiaceae BRNU 635587 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J. s.n. [1974-09-03]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635585 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Polyporus squamosus (Huds.) Fr. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-26] J. Špaček 1974-09-26 Polyporaceae BRNU 639433 PRESERVED_SPECIMEN
collected Stereum hirsutum (Willd.) Pers. Špaček,J. s.n. [1974-08-28]|Špaček,J. F, Kotlaba 1974-08-28 Stereaceae BRNU 635418 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-03] J. Salaš 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635581 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hypochnicium vellereum (Ellis & Cragin) Parmasto Špaček,J. s.n. [1974-08-29]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-08-29 Meruliaceae BRNU 635605 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J. s.n. [1974-09-03]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635582 PRESERVED_SPECIMEN
collected Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill Špaček,J. s.n. [1974-09-25]|Špaček,J. J. Beneschová 1974-09-25 Laetiporaceae BRNU 635715 PRESERVED_SPECIMEN
collected Oxyporus obducens (Pers.) Donk Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-03] F. Kotlaba 1974-09-03 Oxyporaceae BRNU 635692 PRESERVED_SPECIMEN
collected Oxyporus obducens (Pers.) Donk Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-08-23] Z. Pouzar 1974-08-23 Oxyporaceae BRNU 635695 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Carex fritschii M. Smejkal | J. Spacek | J. Vicherek M. Smejkal | J. Spacek | J. Vicherek 1971 1971-05-24 Cyperaceae O 2104789 PRESERVED_SPECIMEN
collected Carex fritschii Waisb. M. Smejkal, J. Spacek & J. Vicherek 1971-05-24 Cyperaceae MA MA-01-00195645 PRESERVED_SPECIMEN
collected Carex fuliginosa Smejkal, M., J. Spacek & Vicherek, J. 1971-05-24 Cyperaceae US US 2670405 PRESERVED_SPECIMEN
collected Carex fritschii Waisb. Smekjal, M.|Spacek, J.+ Vicherek J. 1971-5-24 Cyperaceae MNHN P01920674 PRESERVED_SPECIMEN
collected identified Mycena galericulata (Scop.) Gray Špaček,J. s.n. [1974-09-26]|Špaček,J. J. Špaček 1974-09-26 Mycenaceae BRNU 644584 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J. s.n. [1974-09-03]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635584 PRESERVED_SPECIMEN
collected Peniophora cinerea (Pers.) Cooke Špaček,J. s.n. [1974-09-12]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-12 Peniophoraceae BRNU 635589 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J. s.n. [1974-09-05]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-05 Corticiaceae BRNU 635586 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-03] Z. Pouzar 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635580 PRESERVED_SPECIMEN
collected Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. Špaček,J. s.n. [1974-09-04]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-04 Radulomycetaceae BRNU 635919 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-03] Z. Pouzar 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635579 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-08-28] Z. Pouzar 1974-08-28 Corticiaceae BRNU 635950 PRESERVED_SPECIMEN
collected Radulomyces confluens (Fr.) M. P. Christ. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-04] Z. Pouzar 1974-09-04 Radulomycetaceae BRNU 635920 PRESERVED_SPECIMEN
collected Lachnellula P. Karst. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-12] D. Dvořák 1974-12 Hyaloscyphaceae BRNU 644428 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J.|Špaček,J. s.n. [1974-09-11] Z. Pouzar 1974-09-11 Corticiaceae BRNU 635588 PRESERVED_SPECIMEN
collected Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. Špaček,J. s.n. [1974-09-03]|Špaček,J. Z. Pouzar 1974-09-03 Corticiaceae BRNU 635583 PRESERVED_SPECIMEN
collected Coniophora puteana (Schumach.) P. Karst. Špaček,J. s.n. [1975-09-04]|Špaček,J. Z. Pouzar 1975-09-04 Coniophoraceae BRNU 635902 PRESERVED_SPECIMEN