Katherine Bemis

United States

Carangidae

Collected Carangidae and identified Triacanthodidae

Identified Primnoidae

Allen Collins

United States

Xanthidae

Collected Xanthidae

Bernice Bacon DeMarco

United States

Torsten Dikow
Torsten Dikow

United States

Asilidae

Collected Asilidae and identified Asilidae

Collected Geoplanidae and identified Centrarchidae

Michael Gates

United States

Pompilidae

Collected Pompilidae and identified Eurytomidae

Identified Carditidae

Melissa Therese Roberts Hawkins

United States; Madagascar; Malaysia; Indonesia

Cricetidae

Collected Cricetidae and identified Cricetidae

Arlo Hinckley

Malaysia; Thailand; Indonesia; Israel; Morocco

Collected Anatidae and identified Anatidae

Pedro Jiménez-Mejías

United States

Cyperaceae

Collected Cyperaceae and identified Cyperaceae

Martin R. Kalfatovic
Martin R. Kalfatovic

United States

David Kenfack

United States

Rubiaceae

Collected Rubiaceae and identified Meliaceae

Erica Keppel

United States

Polyceridae

Collected Polyceridae and identified Polyceridae

Collected Rubiaceae and identified Rubiaceae

Gary Krupnick

United States

Jesus Maldonado

United States

Scott Miller

United States

Phrynosomatidae

Collected Phrynosomatidae and identified Phrynosomatidae